Až jedna pětina rodičovských rozvodů znamená pro děti stejnou zátěž jako psychické týrání: Nadace Naše dítě startuje kampaň „Myslete na děti!“

Rozchody rodičů nesmí být památkou na celý život. Tak zní hlavní motto nové osvětové kampaně, která upozorňuje na to, že vyhrocené spory rodičů zanechávají mnohdy hluboké rány na duši jejich dětí.

Vysoká rozvodovost je v ČR, stejně jako ve velké části Evropy, standardem. Podle Českého statistického úřadu vydaly soudy v roce 2015 rozhodnutí o 26,1 tisících rozvodech, přičemž více než polovina z nich (57,5 %) se týkala manželství s nezletilými dětmi. Rozvodem rodičů bylo zasaženo celkem 23,2 tisíce nezletilých. Rozpady rodin, které tvoří nesezdané páry a jejich děti, se bohužel neevidují. 

Rozvod samotný je v současnosti jedním ze zásadních stresorů dospělých a stejně tak i dětí, které musí „Válkám Roseových“ přihlížet. Dopady na dětskou psychiku mohou být podle psychologů a psychiatrů fatální. Stres, strach a úzkost, smutek, pocit vlastní viny za rozvod nebo poruchy spánku patří do dlouhého výčtu důsledků, který může končit až suicidalitou. 

Míru psychické zátěže dětí bezprostředně ovlivňuje schopnost domluvy rodičů ale i průběh a délka opatrovnického řízení. S tím souvisí i dlouhodobě podceňovaná role opatrovnických soudců a jejich postavení coby tzv. „dudlíkářů“ v hierarchii českého soudnictví.  Mezi další nedostatky patří chybějící zkušenosti a specializace soudců. Opatrovnické soudy mají méně soudců, kteří řeší až 70 případů měsíčně. Dalším nedostatkem je nejednotná judikatura mezi kraji a nedostatečné materiální zajištění. Problémem jsou i veřejná projednávání intimních záležitostí a často jejich kompromitující medializace.

Podle autora knihy Děti a rodiče v rozvodu Doc. PhDr. Oldřicha Matouška, CSc. je přibližně jedna pětina dětí při rozvodech rodičů vystavena rozvodu spornému, kdy život rodiny po rozvodu musí upravit soud. Zátěž, které jsou vystaveny děti v této situaci, je enormní a jejich symptomy jsou srovnatelné se symptomy dětí psychicky týraných!

Nadace Naše dítě aktuálně vede kampaň „Myslete na děti“, která apeluje, aby rodiče a všechny zúčastněné strany v rozchodových a rozvodových sporech jednaly primárně a především ve prospěch dítěte.  Nadace velmi podporuje zavedení Cochemského modelu, jehož podstatou je intenzivní mezioborová spolupráce soudců, OSPODu (orgán sociálně-právní ochrany dětí), advokátů, soudních znalců a mediátorů v rámci opatrovnického řízení. Rozchody rodičů nesmí být pro děti památkou na celý život!


Více na www.mysletenadeti.cz  a www.nasedite.cz.

 

 • sdílejte
 • 0

Mohlo by vás také zajímat

 • Meditační cvičení pro děti a dospívající

  "Pospěš si! Honem, honem, jdeme pozdě. Ještě nemáš úkoly? Měl by sis pospíšit, jinak to nestihneš!" Typické věty, které pronášíme k dětem snad každý d...

 • 20 PROSEB DĚTÍ

  Co mít na paměti, máte-li dítě a rozvádíte se? Přečtěte si dvacet pravidel, jejichž dodržování by v těžkém období rozchodu ulevilo nejen vašemu dítěti, ale i výhledově i vám. ...

 • Pomáhejte společně s námi těm nejmenším dětem

  Společně se značkou Pampers a rodičovskou organizací Nedoklubko jsme se zapojili do projektu na pomoc těm nejmenším a nejzran...