Charitky - dát, přijmout, vrátit: Rozhovor s ing. Miriam Janyškovou

Za slovem Charitky si většina z nás představí charitu. Ano, je s tím spojena pomoc druhým a jakýsi vznešený smysl. Zakladatelka společensky odpovědného projektu Charitky, Ing. Miriam Janyšková, však svůj projekt nazvala Charitky podle tří starověkých řeckých bohyň. Charitky jsou tři Grácie, které symbolizují dobrodiní – dát, přijmout, vrátit. Charitky o tom bezpochyby jsou. Jejich zhmotnění je v propagačním předmětu, minidražé ve speciálním patentovaném obalu, jehož grafický vzhled si může každá firma upravit sobě na míru. Dosáhne tak individualizované podoby propagačního předmětu s dostatečně velkou plochou pro vlastní personifikovanou komunikaci, navíc s rozměrem společenské odpovědnosti: 12 % z ceny pomáhá dětem a podporuje jejich rozvoj a na ruční výrobní kompletaci se podílejí osoby se zdravotním postižením.

Neobyčejné bonbonky, které dělají radost minimálně dvakrát

Společnost ROSSMANN použila v loňském předvánočním čase Charitky třemi originálními způsoby: na propagaci privátních značek, neziskovou akci TEDx Ostrava i jako PF 2015. Díky nim podpořila děti, Viktorii a Dana, částkou 10.130 Kč a v letech následujících plánuje Charitky opět použít.

Pomáhat druhým je „in“, Charitky ale mají jiný základ. Co Vás vedlo k založení takého projektu. Jaký byl impulz k realizaci nápadu? Nebála jste se rizik?

Vedl mě smysl, abych to, co dělám, pomáhalo a rozvíjelo i jiné osoby mimo mne a mělo přínos pro celou společnost. Téměř 10 let jsem byla zaměstnaná v marketingových odděleních korporací a v době, kdy syn ve třech letech nastupoval do školky, jsem odešla a založila si vlastní reklamní agenturu. Po cca roce tvorby klíčových vizuálů značek, obalů výrobků, loajálních programů... atd. jsem se začala ptát sama sebe: „K čemu to všechno je? Komu to pomáhá? Koho a kam to posouvá?“ Cítila jsem, že potřebuji dát své práci hlubší smysl. A není nic jednoduššího než pomáhat tím, co umím. Tak vznikly Charitky. Ty jsou spojením mých marketingových znalostí a dovedností, silných stránek spolu s mou vášní. Podpora a rozvoj druhých mi zkrátka přináší radost.

Část výtěžku z Charitek putuje na podporu a rozvoj dětí. Proč jste se rozhodla pomoc směřovat právě tímto směrem?

Děti jsou naše budoucnost, další nástupnická generace. To, jaké děti budou, jak se budou rozvíjet, jaké budou mít základy a podněty ze svého dětství, v jakém prostředí budou vyrůstat... to bude odrazem a obrazem celé společnosti. Děti přeci mění a tvoří společnost!

Každé nové podnikání je spojeno s množstvím překážek a rizik. Jak se podařilo překonat tyto strachy Vám?

I když jsem už měla zkušenost se založením reklamní agentury, toto byla úplně jiná oblast a nová výzva. Musela jsem se do toho pustit od začátku. Ne vždy to bylo jednoduché a vyskytly se momenty, kdy jsem měla chuť to celé zabalit. Ale když člověk dělá to, čemu věří a dává mu to smysl, úspěch se pak dostaví. Existuje na to i jedno české přísloví: „Trpělivost růže přináší.“

Jako dlouho projekt funguje? Jaký byl jeho vývoj? A jakých výsledků se podařilo dosáhnout?

Charitky letos oslaví třetí narozeniny. Na začátku se pro ně využíval patentovaný obal jiné společnosti a na pomoc dětem a podporu jejich rozvoje bylo předáváno 10% z ceny Charitek. Po roce a půl existence jsme chtěli Charitkám rozšířit jejich sociální rozměr. Navýšili jsme příspěvek dětem na 12% z ceny a do ruční výrobní kompletace zapojili osoby se zdravotním postižením. To vše díky uvedení našeho vlastního patentovaného obalu.

Bylo to sice velmi náročné období změn, ale díky tomuto momentu si celý výrobní řetězec řídíme sami a projekt tak nabral na svém sociálním dopadu. Vytvořili jsme unikátní model sociálního podnikání - i osoby zdravotně postižené mohou být přínosem pro další generaci, dětí.

V současnosti si Charitky zvolilo na propagaci již mnoho známých firem. Jak jste získávali zákazníky na začátku?

Díky referencím a osobním kontaktům z řad mých přátel, známých, rodiny. Zákazníky Charitek byli lidé, které byznysová myšlenka se sociálním rozměrem nadchla, věřili jí a svým přesvědčením ji posouvali dál. Protože „i business může mít sociální rozměr!“

Které firmy byly tedy jako první?

Byly hned tři. Jako úplně první mě podpořila maminka, která si Charitky nechala vyrobit pro svou lékařskou ambulanci. Spolu s ní to byli pořadatelé festivalu Inner Winner, kteří si nechali vyrobit Charitky u příležitosti festivalu a tou třetí byla společnost RWE. Ta se také stala naším loajálním zákazníkem, protože Charitky využívá od samého počátku opakovaně.  

Charitky pomáhají mnohým dětem. Poznáte osobní příběh všech? Je případně nějaký, který Vás osobně zasáhl?

S některými dětmi přicházím osobně do kontaktu při předávání šeků společně s  neziskovými organizacemi a klientem nebo při výročních tiskových konferencích.

V mé paměti utkvělo několik dětí, které si pamatuji a mám k nim bližší vztah. Jedním z nich je mimořádně intelektově nadaný chlapec, jehož maminka je drogově závislá. Toho znám osobně, komunikuji s jeho učitelem o jeho dalším rozvoji, zveme ho na kroužky, takže nad ním zpovzdálí  držím „ochrannou ruku“. Vzpomínám také na šestiletou holčičku, kterou jsem potkala v kolínské nemocnici, kdy jsme při vánoční akci rozdávali dárky hospitalizovaným dětem. Od její maminky mi pak těsně před Štědrým dnem přišel pohled s poděkováním za radost, kterou jsme dárkem jejich dceři udělali.

Jste na všechno sama? Nebo máte i nějaké pomocné skřítky?

Charitky jsou projektem, registrovanou ochrannou známkou společnosti BiiGood, s.r.o.. Ta je malou firmou do deseti zaměstnanců. Tuhle práci, však nemohou dělat běžní zaměstnanci, každý z nich musí myšlence Charitek věřit a brát ji za svou. Výběr spolupracovníků je tak trochu alchymie. Nicméně náš  malý tým díky tomu funguje naprosto perfektně.

Vyskytl se moment, kdy jste měla chuť to zabalit?

Takové momenty byly, jsou i budou. Asi nejhorší však bylo období přechodu na nový obal. Bojovali jsme s různými problémy, než se to celé ustálilo. Koordinace zdravotně postižených s navazující logistikou nebyla vždy jednoduchá a naprosto zásadní se ukázala být kontrola kvality jejich práce. To bylo období, kdy jsem to chtěla vzdát. Naštěstí jsem to však neudělala.

A co Vás nakonec přesvědčilo?

Moje kamarádka se mě zeptala na mé poslání a životní vizi. To mi pomohlo uvědomit si, proč to vlastně celé dělám, pro koho to dělám, a to byl hnací motor pokračovat dál a překonat všechny překážky.

Věříte na zázraky?

Rozhodně. Věřím, že nic se neděje náhodou.

Naším cílem je inspirovat. Kdo naposledy inspiroval Vás a kde hledáte sílu/motivaci jít dál?

Inspirují mě všichni lidé kolem. Každý je něčím zajímavý, má osobní příběh, pohled na věc. Vnímání lidí mě nesmírně obohacuje a posouvá. A co mě pohání kupředu? Moje vize. Ona je to, co mě vede, protože jí věřím. A když navíc za sebou vidím konkrétní výsledky v jejím naplňování, to mě ještě více nabíjí a žene vpřed. Dostavuje se uspokojivý pocit, že vložená energie je využita a vrací se.

A jaká je vize Charitek?

Dosud se Charitky hodně zaměřovaly na pomoc nemocným, hendikepovaným či jinak znevýhodněným dětem. Cílem Charitek je však podporovat i zdravé děti a investovat do jejich kvalitního rozvoje. A to je to, co chceme v příštím období za pomoci Charitek rozvinout. Více se věnovat vzdělávání dětí, konkrétně pak dětem mimořádně intelektově nadaným, protože aktivní podpora v jejich školním vzdělávání chybí – jak po stránce rozvoje kognitivních vědomostí, tak v daleko větší míře po stránce rozvoje sociálně-emočních dovedností. Často se totiž domníváme, že nadání je výhodou, mnohdy však může být naopak hendikepem. Věřím, že právě rozvoj takových dětí přinese ekonomickou prosperitu a renomé ČR v celosvětovém měřítku a vrátí českého lva tam, kam patří!  

Jaký přínos vidíte v partnerství se společností ROSSMANN?

V nespoutané, ničím omezené inspiraci pro ostatní. Ukázat lidem cestu, jak dělat věci, které dávají smysl.

  • sdílejte
  • 0

Mohlo by vás také zajímat