Jak správně zasadit strom

Nákup stromu je investice na celý život. Abyste mohli sklidit plody vaší práce, musíte splnit několik důležitých kroků. Musíte pečlivě vybrat typ stromu, umístit jej na vhodnou lokalitu a soustředit se na péči, kterou stromu poskytnete v průběhu výsadby a jejich dalšího růstu.

Stromy sázejte ideálně v době vegetačního klidu – na podzim až opadají listy a časně zjara, předtím než se olistí. V této době nepotřebují tolik vody a je větší šance, že se na novém místě uchytí. Zdravé sazenice s kořenovým balem či stromy v kontejnerech však můžeme sázet v průběhu celého roku, pokud nepanují extrémní teploty a pokud jim poskytneme odpovídající péči. Stromy však při vykopávání ze školky ztrácí významnou část kořenového systému. Následkem takového zásahu často po výsadbě utrpí tzv. „transplantační šok“. To znamená, že rostou pomaleji a zdají se být méně vitální. Transplantační šok pomáhá snížit pečlivá příprava lokality, jemné zacházení se sazenicí a jejími kořeny a dobrá následná péče.

Než začnete sázet, ujistěte, že se na vytyčené lokalitě nenacházejí pod zemí žádné sítě a nad zemí dráty elektrického vedení. Od sítí je potřeba udržovat stanovený odstup, který se liší síť od sítě.

Nejprve vykopejte dostatečně velkou jámu. Jáma by měla být dvakrát až třikrát širší než kořenový systém, ale právě tak hluboká jako kořenový systém. V případě stromku s obnaženým kořenovým systémem se hloubí jáma o 10 až 20 cm hlubší kvůli snadnějšímu prokořeňování. Z tohoto důvodu se také kope jáma širší. Prokořeňování pomůže i narušení dna a stěn jámy rýčem. Drny odkládejte stranou, abyste z nich mohli zhotovit závlahovou mísu, která zabrání tomu, aby se voda při zalévání rozlila do širokého okolí. Do dna výsadbové jámy zatlučte kůly, které stromy stabilizují a napomohou jim v zakořeňování.

Odstraňte kontejner (květináč) a rozvolněte (avšak neodstraňujte) kovový košík balu. Pokud se kořeny stáčí podél stěn kontejneru, narovnejte je do původního směru, případně je zakraťte nad místem stáčení, pokud nejdou narovnat. Umístěte stromek do správné hloubky, tedy tak, aby byl barevný přechod, který signalizuje změnu kořenů na kmínek, v úrovni terénu. Většina kořenů se vyvíjí v horních 30 centimetrech půdy. Pokud zasadíte strom příliš hluboko, nové kořeny se budou z důvodu nedostatku kyslíku jen obtížně rozvíjet. V těžkých půdách je obzvláště vhodné nedávat strom příliš hluboko. Při umísťování stromu do jámy jej zvedejte za kořenový bal, nikoliv za kmínek.

V jámě stromek narovnejte. V průběhu zasypávání kontrolujte z více úhlů, zda stromek stojí rovně. Jakmile je stromek zasazen, už se s ním nedá hnout a napravit případné nesrovnalosti.Kořeny zasypávejte sypkou zeminou, dbejte na to, aby se půda dostala i mezi kořeny a nezůstávaly v ní vzduchové kapsy. Kolem kořenů manipulujte se zeminou jemně, ať kořeny nepoškodíte. Po zasypání celé jámy zeminu lehce přišlápněte, aby se půda dostala do kontaktu s kořeny. Stromek uvažte ke kůlům tak, aby byl dostatečně stabilní, zároveň ale tak, aby nebyl zaškrcován.

Ochrana proti okusu je nezbytná na místech, kde se pohybuje vysoká zvěř či zajíci.Z drnů zhotovte závlahovou mísu a tu zamulčujte organickým materiálem, který pomůže v půdě udržet vlhkost, redukuje extrémní výkyvy teplot okolní půdy a zabraňuje růstu konkurenční trávy a plevele. Ideální vrstva mulče je pět až deset centimetrů. Více než deset centimetrů může způsobovat problémy s kyslíkem a vlhkostí. Neumisťujte mulč až ke kmínku, nechte oblast kmínku volnou, aby stromu nevlhla kůra.

Zalévejte stromek 30 až 50 litry vody, v letních horkých měsících minimálně jednou za 14 dní, jinak stačí jednou měsíčně. Přes zimu není potřeba zalévat vůbec. Udržujte závlahovou mísu bez plevele a jednou za čas ji provzdušněte okopáním. Dále je potřeba některé druhy stromů stříhat.

  • sdílejte
  • 0

Mohlo by vás také zajímat