Recyklace papíru a dřeva

Celkem 2 174 322 stromů nebylo v našich lesích zbytečně pokáceno právě díky tomu, že se vytřídilo zhruba 542 000 tun papíru! Navíc 1 tuna vytříděného papíru dokáže uspořit až 2 tuny dřeva.

Česká domácnost v minulém roce vytřídila skoro 48 kilogramů papíru a celková míra recyklace papírových obalů dosáhla 90 %. Díky tomu se třeba noviny tisknou na papír, který je až z 98 % recyklovaný. Papír se dá v průměru recyklovat 5 až 7krát, každou recyklací se papírenské vlákno zkracuje, ve výjimečných případech je možná recyklace až 20x. Další možností recyklace papírových odpadů je výroba tepelných izolací a příměsí do stavebních hmot, energetické využití, nebo i výroba kompostu a bioplynu.

Dřevo jako takové je jedním z nejstarších odpadů v lidské historii. Samozřejmě, že ze starého dřeva se nové dřevo nevyrobí. Ani strom. Nejedná se tedy o recyklaci v pravém slova smyslu. Jedná se spíš o jakousi downcyklaci – tedy získání materiálu méně kvalitního než byl ten, který se do procesu dostává. Odpadáři dělí odpadní dřevo na nové a mrtvé. Novým dřevem jsou třeba čerstvě poražené stromy, větve apod. Tedy materiály, které se nehodí k žádnému jinému účelu než k využití jako biopaliva, nebo jako doplněk při výrobě kompostu. Ostatně dřevo je i bioodpad, že? Pod pojmem mrtvé dřevo se rozumí nábytek, dřevěné palety, okenní a dveřní rámy, dřevo z demolic, kůra… Dobrou zprávou je, že starý nábytek se dostává opět do módy a stejně tak dřevěné palety je možné opakovaně používat nebo předělávat na ledacos. Na počátku všeho toho dřevěného recyklování je třeba vše pečlivě vytřídit. Dřevo je zbaveno odstranitelných materiálů, jako jsou plasty, kovy nebo sklo. Zbylé odpadní dřevo je dále drceno pomocí drtičů a mlýnů na drť, kterou pak využívají výrobci dřevotřísek. Piliny a štěpky lze použít při výrobě dřevotřísky nebo dřevovláknitých desek. Lze je použít i k výrobě celulózy. Zbytky kůry lze zužitkovat na mulčovací kůru a půdoochrannou vrstvu, popřípadě jako přísadu do kompostů. A samozřejmě je možné všechno dřevo využít energeticky. Ať už pálit, nebo ještě před spálením slisovat do podoby briket.

 

 

Inspirováno, volně přeloženo a kráceno z těchto zdrojů:

https://www.elsevier.com/connect/atlas/Urban-forests-make-megacities-more-environmentally-sustainable

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304380017300960?via%3Dihub

https://www.sciencedaily.com/releases/2018/01/180118162455.htm

  • sdílejte
  • 0

Mohlo by vás také zajímat