Strom jako ekosystém s houbovým internetem

Strom v sobě skrývá nemálo přínosů pro nás lidi, ale co teprve pro faunu a flóru, která je pro náš život také velmi důležitá. Strom je takové malé “přírodní sídliště” s obrovským spektrem obyvatel, které může čítat tisíce druhů vzácných rostlin a živočichů. Strom je takový život uvnitř života.

Věděli jste, že nejvíce oblíbeným stromem mezi hmyzem je dub? Právě na něm můžeme nalézt až 1 000 druhů hmyzu, někdy i velmi vzácného. Nejvíce druhů živočichů a rostlin je vázáno na staré, nemocné a odumírající stromy. Ty totiž v sobě skrývají spoustu bezpečných úkrytů pro hnízda nebo jsou velkým zdrojem potravy. Právě mnoho vzácných druhů hmyzu je živo ze trouchnivějícího dřeva. Možná to bude znít jako výmysl, ale biologická hodnota stromu roste s jeho věkem a mrtvý strom není mrtvý, jak se může na první pohled zdát. Zkuste se někdy kouknout blíž.

Toto společné soužití by se dalo nazvat přátelstvím se vzájemnou pomocí nebo spoluprací. Mezi největší spolupracovníky patří pravděpodobně stromy a houby. Jejich spolupráci se říká mykorhiza a díky ní si houby a stromy vzájemně pomáhají získávat vodu a živiny. Toto blízké partnerství v sobě skrývá i další výhody. Díky houbovým vláknům a kořenovým systémům jednotlivých stromů se stromy mohou propojit a navzájem si pomáhat, když má některý něčeho nedostatek. A nejen to! I mezi stromy existuje rodičovská podpora. Díky houbovým sítím mohou vzrostlé stromy podporovat semenáčky při počátečních fázích růstu. Organické látky potřebné k růstu se v přítmí lesa bez dostatku světla nedají pomocí fotosyntézy vyrobit, proto zasáhne “taťka” strom a organické látky přes houbovou síť pošle. A takhle to funguje i s vodou. Dokonalý systém, nemyslíte? A to stále není všechno. Tato kouzelná spolupráce funguje i napříč druhové rozdílnosti. Díky výzkumu Suzanne Simardové bylo zjištěno, že v kanadských lesích funguje tento vztah mezi douglaskou tisolistou (jehličnan) a břízou papírovitou (listnáč). Semenáčky douglasek dostávají přes houbový “internet” od vzrostlých bříz významnou „potravinovou pomoc“ pro jejich další růst. A těm semenáčkům, které rostou ve stínu, břízy posílají extra porci navíc. Krásné na tom je, že tato spolupráce funguje oboustranně. Potom tyto semenáčky, již jako vzrostlé stromy, pomáhají starým břízám. Díky houbám fungují stromy jako dokonale spolupracující celek, kde silný pomáhá slabému a starší mladému. A tak by to mělo fungovat i v životě. 

  • sdílejte
  • 0

Mohlo by vás také zajímat