Stromy a oheň

Stromy, lesy a krajina potřebují péči, kterou jim poskytují nejen příroda kolem, ale i my lidé. Jednou z mnoha možností, jak se o ně starat, je využití ohně. Na první pohled se může zdát, že ti výše jmenovaní nejdou dohromady, ale opak je pravdou. V minulých staletích bylo u nás zcela běžné, že se krajina i lesy vypalovaly, a to čistě z praktických důvodů. Dělalo se to zejména proto, aby se krajina i les prosvětlili, aby byla pastva pro dobytek a pro včely. Dalo by se říct, že to byla taková levná a efektivní péče.

I když se od této péče v našich končinách upustilo (legislativa to neumožňuje), entomolog Lukáš Čížek si umí představit, že by se ohňové hospodaření v rozumné míře do naší krajiny vrátilo. Velké požáry, které vídáme v televizi, se dějí proto, že v krajině dlouho nehořelo, a nebo z neopatrného zacházení s ohněm, což v nás může vyvolat pocity, že oheň do lesa/krajiny nepatří.

Paradoxně v pravidelnosti tkví bezpečí požárů. V lese nevznikne mnoho “paliva”, oheň je relativně malý, projde lesem/krajinou a uhasí se. A nakonec z toho profituje nejen krajina a stromy, ale i různí brouci, motýli, rostliny, ptáci. Naše krajina by byla s častějšími požáry biologicky výrazně bohatší.

Dalším přínosem ohně je odstranění dusíku z půdy, Z dusíku profitují některé rostliny, například kopřiva, na úkor jiných rostlin, které jsou díky tomu vytlačovány.

V neposlední řadě je oheň velkým pomocníkem v boji proti kůrovci. Vypálíte les, vypálíte kůrovce. Tomuto škůdci se hodně daří v hustých lesích, kde jsou stromy blízko u sebe. Takže dalším řešením (kromě ohně) mohou být světlé lesy, kde jsou stromy od sebe v dostatečné vzdálenosti, což v sobě skrývá další výhodu, a to tu, že si stromy nekonkurují v příjmu vody.

Cest, jak pečovat o stromy a krajinu je opravdu mnoho, stačí si jen vybrat. A krásné na tom je, že tím neprospíváme jenom stromům a krajině, ale i zvířatům a v neposlední řadě nám lidem.

  • sdílejte
  • 0

Mohlo by vás také zajímat