Proč jsme se rozhodli inspirovat

Pokud byste se zeptali většiny slavných či úspěšných lidí, jak svého úspěchu nebo slávy dosáhli, určitě by se v odpovědi někde skrývala věta “inspiroval mne…” nebo “inspirací mi byl/la…”. Inspirace je zkrátka často, ne-li vždy, počátkem něčeho nového. Jakoby byla energií, která nám vlije do těla chuť k nakreslení obrazu, napsání básně nebo třeba ke studiu cizíhojazyka.

Inspirace vychází z latinského slova In-spirare což znamená vdechnout. Každý den nám může někdo nebo něco vdechnout nápad, myšlenku a inspirovat nás k tomu, abychom se vydali na dalekou cestu, změnili práci nebo jen udělali radost někomu blízkému. Kdo to bude, nebo kdy se to stane, to se nedá odhadnout ani naplánovat. Je ale možné vytvořit k tomu podmínky.

Když jsme přemýšleli nad tím, jak vytvořit nový koncept společenské odpovědnosti, prvořadé pro nás bylo, aby se určité principy odpovědného přístupu k sobě a okolí, začaly promítat více dovnitř firmy a inspirovaly naše vlastní zaměstnance. Proto jednoznačně vyhrála cesta spojit se se zajímavými lidmi a jejich projekty, jejich prací a názory, které jsou inspirativní, a ty šířit jak uvnitř firmy mezi zaměstnanci, tak mimo kanceláře firmy ROSSMANN. Při naší velikosti nelze udělat změnu ze dne na den a jakékoliv hraní si na odpovědnou firmu by bylo falešné. Důležité je, že jsme na tu cestu vykročili a my sami chceme být odpovědnější a zdravější firmou. Postupnými kroky chceme do každodenního firemního života dosadit více respektu, péči o druhé, starost o planetu a chuť učit se každý den.

V úplném začátku jsme tedy vykročili cestou inspirace a rozhodli jsme se vytvořit obsah plný podnětů. V dalších fázích projektu ROSSMANN Inspiruje bychom sami chtěli být těmi, kteří inspirují, a tak připravujeme projekty, které ukážou, že to s inspirací a společenskou odpovědností myslíme vážně.

Je toho před námi hodně, držte nám palce, ať ROSSMANN opravdu inspiruje a jde příkladem i jiným firmám. My děkujeme za Vaši podporu, náměty, kritiku a spolupráci. 

Kdo chce hýbat světem, musí nejdříve pohnout sám sebou.
Sokrates