Stromy a jejich následná péče

Můžeme popsat mnoho stran, když budeme vysvětlovat proč je dobré sázet u stromy a keře. Aby nám svoje dary stromy dávaly, tak je nestačí jen zasadit. Stromy i keře, stejně jako každé jiná sazenice, potřebují v prvních letech svého života péči a pomoc od lidí. Stromy bez následné péče mají mnohem menší šanci, že se uchytí, porostou nebo budou plodit. S naší pomocí mohou růst a pomáhat krajině desetiletí či staletí.

A co každý zasazený strom potřebuje? První řadě, v závislosti na počasí, každý strom potřebuje pravidelnou zálivku (4-6 ročně 30-50l vody). Než se strom zalije, vytrháme plevel a zkontrolujeme závlahovou mísu, ať se voda rovnou nerozlije a má možnost vsáknout se do půdy ke stromu.

První tři roky po výsadbě je třeba také pravidelně kontrolovat úvazek stromů, kůly, vázací pásku a pletivo. U všeho je nutno si ověřit, že stále plní svoji funkci a neškodí stromu, např. pletivo je až u země, aby se ke kmínku nemohla dostat vysoká zvěř a není opřené o strom, tzn. nepoškozuje kůru kmene stromu. Zkontrolujeme, zda není stromek přivázaný páskou moc volně a nemůže se dřít o kůl nebo zda není naopak příliš utažený a páska nebrání dalšímu růstu stromu. Také kontrolujeme poškození kůry a listů, které musí být případně ošetřeny proti škůdcům.

No a kapitolu samu pro sebe pak tvoří řez stromů, který obzvlášť u ovocných stromů je zcela zásadní pro správný růst stromu, a především jejich plodnost. Naštěstí v dnešní době existuje nejen mnoho odborných publikací, které vysvětlují správný postup řezu stromů, ale zájemci mohou rovněž najít návody na internetu nebo se přihlásit na víkendové kurzy, kde si osvojí základy správného řezu stromů. 

 

  • sdílejte
  • 0

Mohlo by vás také zajímat