Třídění odpadu jako moderní životní styl

Tři ze čtyř Čechů třídí odpad, každý z nás průměrně přes 51 kilogramů ročně. Je to i proto, že prakticky na každém rohu stojí barevné kontejnery na papír, plast, sklo, kov, nápojové kartony nebo bioodpad - průměrně to k nim máme devadesát jedna kroků. Víme už ale, co kam patří? Rozhodli jsme se zaměřit přímo na správné třídění obalů z drogerie a jednou provždy zbořit pár stereotypů.

V různých příručkách se dočteme, že plata od vajíček se už nerecyklují, na karton existují vlastní kontejnery a elektrospotřebiče je nutné odvážet do sběrného dvora. Ale jak je to u produktů, jako jsou třeba právě obaly od pracích prášků nebo aviváží, které se mohou skládat z vícero komponentů? Když si nevíme rady, máme bohužel tendenci vyhazovat tyto obaly do směsného odpadu. Přitom spousta obalů se dá lehce rozšroubovat a roztřídit správně.

Důležité je vědět, že z plastových obalů není vždy nutné strhávat papírové přelepky a některé kontejnery jsou dokonce speciálně označeny pro společný sběr obalů z různých materiálů - například kov s jinou komoditou. Každý kraj má jinou zvyklost a je dobré zjistit, kde se jaký kontejner nachází a co do něj můžeme vyhazovat - někdy je například možné třídit i nápojové kartony spolu s papírem. Prostudujte si proto vždy nejdříve, čím jsou kontejnery na tříděný odpad označeny. Uvidíte, že třídění může být hračka. Připravili jsme si pro vás několik jednoduchých ukázek správného třídění na konkrétních produktech obalů domácí drogerie. 

Zamíříme rovnou do kuchyně a podíváme se na obaly produktů Jar. Zatímco plastovou lahev Jaru na mytí nádobí s polepem jde jednoduše vyhodit do kontejneru na plast, aniž bychom museli strhávat z nádobky drobné papírové nálepky, obalový sáček na kapsle do myčky Jar Platinum patří do směsného odpadu, protože metalizovanou fólii není prozatím stávajícími technologiemi možné recyklovat.

Pokud s problematikou třídění obalů nahlédneme do našich koupelen, stejně jednoduše jako obal Jaru na mytí nádobí můžeme třídit plastový obal vonných perliček na praní Lenor Unstoppables - tedy do žlutého kontejneru na plast. Také obaly od pracích prášků jsou velmi snadno recyklovatelné. Například obalový sáček gelových kapslí na praní Ariel All-in-One nebo v krabička Arielu 3-in-1 patří do kontejneru na plast bez nutnosti rozkládat obaly na jednotlivé části. Tím, že se obaly skládají převážně jen z jednoho dominantního materiálu, je jejich recyklace opravdu jednoduchá. Velmi šetrná pro přírodu je navíc kombinace pracího prášku a aviváže najednou, obsažena v každé kapsli na praní Ariel. Tím, že jsou kapsle zároveň prodávány ve velkých baleních, ušetříme obalový materiál a nemusíme nakupovat několik separátních produktů najednou.

Třiďme - tím totiž obalu dáváme šanci na druhý, třetí, čtvrtý… recyklovaný život. Naše planeta to ocení. Přemýšlejme, co, v jaké podobě a množství kupujeme. Chovejme se zodpovědně - je to snadné a naše příroda to ocení. V dalším článku se opět zaměříme na recyklaci obalů z drogerie, tentokrát ale u kosmetických výrobků.

Připraveno ve spolupráci s www.EKOKOM.cz a www.kamsnim.cz

  • sdílejte
  • 0

Mohlo by vás také zajímat