Ve Francii, Belgii a Holandsku zakládají dobrovolníci městské mini lesy

Důležitosti zeleně jsou si vědomi lidé po celém světě. Ve Francii, Belgii a Nizozemí se nyní dobrovolníci rozhodli založit městské mini lesíky. Inspirací je jim metoda, kterou v 80. letech minulého století vyvinul japonský botanik Akira Miyawaki.

Miyawakiho metoda je založena na respektování původní rozmanitosti druhů a složení místní půdy. Obvykle se na malé ploše, zhruba o velikosti tenisového kurtu, vysazuje 15 až 30 různých druhů dřevin, které si vzájemně pomáhají a dokážou se přizpůsobovat místním povětrnostním i klimatickým podmínkám. Vytváří tím malé funkční ekosystémy, které pomáhají obnově půdy, zadržování vody a zlepšují kvalitu ovzduší ve městech. Dřeviny se vysazují velmi blízko vedle sebe, aby se tím podpořila spolupráce mezi druhy. Takto pěstované mini lesy pak podle studií rostou 10x rychleji a jejich biologická rozmanitost je 20x větší než u běžných lesů. To je krásná inspirace pro spoustu našich měst, kde v současnosti mnoho pozemků leží ladem. Doufáme, že se tento koncept brzy ujme i v České republice.

Další podrobnosti lze nalézt na stránkách níže uvedených organizací:

V Belgii a Francii se výsadbou mini lesů zabývá organizace Urban Forests - http://urban-forests.com/en
V Holandsku působí organizace Tiny Forest - https://resilientthehague.nl/en/projects/tiny-forests

  • sdílejte
  • 0

Mohlo by vás také zajímat