• Stromy a oheň

  Stromy, lesy a krajina potřebují péči, kterou jim poskytují nejen příroda kolem, ale i my lidé. Jednou z mnoha možností, jak se o ně starat, je využití ohně. Na první pohled se může zdát, že ti výše jmenovaní nejdou dohromady, ale opak je pravdou. V minulých staletích bylo u nás zcela běžné, že se krajina i lesy vypalovaly, a to čistě z praktických důvodů. Dělalo se to zejména proto, aby se krajina i les prosvětlili, aby byla pastva pro dobytek a pro včely. Dalo by se říct, že to byla taková levná a efektivní péče.

  15. února 2015

 • Strom jako ekosystém s houbovým internetem

  Strom v sobě skrývá nemálo přínosů pro nás lidi, ale co teprve pro faunu a flóru, která je pro náš život také velmi důležitá. Strom je takové malé “přírodní sídliště” s obrovským spektrem obyvatel, které může čítat tisíce druhů vzácných rostlin a živočichů. Strom je takový život uvnitř života.

  15. února 2015

 • Dendroterapie - léčivá síla stromů

  Již v pradávných časech a v různých kulturách bylo stromům přisuzováno, že mají léčivé účinky a hluboký duchovní význam. Věřilo se tomu, každý strom má svou energii, kterou může předávat dál. Taky díky tomu získali přezdívku “zelení lékaři”. V současné době vlastnosti stromů a jejich působení na člověka zkoumá a využívá léčebná metoda dendroterapie. Ta považuje stromy za zdroj léčivé energie, kterou člověk může čerpat přímým dotykem nebo pobytem v blízkosti stromů.

  15. února 2015

 • I letos zazeleníme naši krásnou zemi

  Snižování počtu stromů je závažným problémem nejen ve volné krajině, ale i ve městech. Zde je zeleň především prospěšná ke zvlhčování ovzduší a zlepšování jeho kvality pro lidské zdraví, které je vlivem škodlivých plynů ohrožováno. K řešení tohoto problému můžete pomoci i vy, a to v rámci kampaně „Vraťte stromům korunu“.

  15. února 2015

 • Jak funguje mykorhiza?

  Mykorhiza je symbiotické soužití hub s kořeny vyšších rostlin, zejména různých druhů stromů. Houby nejsou rostliny, ale představují samostatnou skupinu živých organizmů. V půdě patří k důležitým destruentům, proměňují biomasu na živiny, které mohou rostliny dále přijímat. Bez nich by koloběh živin v přírodě nemohl fungovat.

  15. února 2015

 • Ve Francii, Belgii a Holandsku zakládají dobrovolníci městské mini lesy

  Důležitosti zeleně jsou si vědomi lidé po celém světě. Ve Francii, Belgii a Nizozemí se nyní dobrovolníci rozhodli založit městské mini lesíky. Inspirací je jim metoda, kterou v 80. letech minulého století vyvinul japonský botanik Akira Miyawaki.

  15. února 2015

 • Příběh krásného komunitního lučního sadu u Opavy

  Mezi poli a lesem, uprostřed krajiny mezi 3 vesnicemi, na podzim roku 2019 založil spolek Kapradí spolu s nadšenými sadaři-srdcaři a také žáky ZŠ Labyrint Luční sad. Na 2 ha pozemku vysadili 94 různých vysokokmenných starých odrůd ovocných stromů. Výsadbu 40 z nich finančně podpořily společnosti ROSSMANN a Henkel ČR divize Beauty Care.

  15. února 2015

 • Vraťte stromům korunu již pošesté

  Opět jsme spojili síly se společností Henkel ČR divizí Beauty Care a společně podpoříme výsadbu zeleně po celé České republice. Díky projektu Vraťte stromům korunu jsme doposud vysadily již přes 1 600 stromů v okolí našich prodejen ROSSMANN. Zapojte se i vy do dalšího ročníku této kampaně – vaše peníze za zakoupené výrobky Henkel a Schwarzkopf poputují na podporu neziskové organizace Sázíme stromy.

  15. února 2015

Další inspirace …